หลักสูตร


หลักสูตร การพูดระบบทฤษฎีธรีซาวด์ รุ่นผู้นำเยาวชน พิมพ์ อีเมล

โรงเรียนสอนการพูดจอมพล เปิดอบรมหลักสูตรการพูดสำหรับ 8 - 18 ปี

เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก กล้าพูด เพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต

ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

สำรองที่นั่งได้ที่ โทร.08763925277 คุณโบว์/ 0877025515 คุณจอม

 

481516