หลักสูตร


บรรยายพิเศษในหัวข้อ "คิดอย่างสร้างสรรค์ บุคลิกภาพมั่นใจ การสื่อสารอย่างมืออาชีพ" พิมพ์ อีเมล

 

hpdc-logo

บรรยายพิเศษในหัวข้อ "คิดอย่างสร้างสรรค์ บุคลิกภาพมั่นใจ การสื่อสารอย่างมืออาชีพ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหม่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดย ... "นักบรรยายที่สามารถเปลี่ยนความคิดคนได้ภายในวันเดียว"

ดร.จอมพล สุภาพ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon บรรยายพิเศษในหัวข้อ คิดอย่างสร้างสรรค์ บุคลิกภาพมั่นใจ การสื่อสารอย่างมืออาชีพ (498.66 kB)

 

428511