หลักสูตร


บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Nok Ambassador Coaching ของนกแอร์ พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2553

ณ สำนักงานนกแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง

โดย ... ดร.จอมพล สุภาพ