หลักสูตร


รับเป็นที่ปรึกษา วางแผน แก้ไข เปลี่ยนแปลง จัดอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรทุกระดับ พิมพ์ อีเมล

 

16810

 

... Modern Lecture ที่ทำให้ผู้ฟังได้รับสาระเต็มอิ่ม อย่างมีความสุขสนุกตลอดเวลาการบรรยาย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างฉับพลัน ...