หลักสูตร


หลักสูตร Group Dynamic กลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กร พิมพ์ อีเมล

 

 

โรงเรียนสอนการพูดจอมพล ได้จัดทำโครงการ "Group Dynamic กลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กร" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความผูกพันภายในองค์กร  เป็นการบรรยายและทำกิจกรรม  โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้รับการพิจารณาและคัดเลือกเพื่อให้เหมาะกับบุคลากร ทำให้เห็นลักษณะนิสัยของบุคลากรแต่ละคน เพื่อที่ผู้บริหารจะได้ทราบว่า บุคลากรในองค์กรเป็นอย่างไร  และเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว จะทำให้บุคลากรในองค์การมีทัศนคติ แนวคิดไปในทางเดียวกัน และจะได้รู้  เข้าใจและเห็นถึงศักยภาพของคำว่า "พลังกลุ่ม" สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : icon Group_Dynamic (500.11 kB)

ภาพบรรยากาศ โครงการ "Group Dynamic" ที่ผ่านมา  icon ประมวลภาพ_GroupDynamic (651.16 kB)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-931-9768, 086-392-5277