หลักสูตร


หลักสูตรกลยุทธ์การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

 

public

 


... พิชิตใจลูกน้องและครองใจลูกพี่อย่างมีศิลปะ
ด้วย หลักสูตรกลยุทธ์การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ...

leader

 

หรือสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... คุณจุฑาทิพย์  086-392-5277