หลักสูตร


หลักสูตร OD (Organization Development) รูปแบบใหม่ พิมพ์ อีเมล

 


แนะนำหลักสูตรสำหรับองค์กร "รูปแบบใหม่"

ด้วยวิชาการเชิงปฏิบัติการแบบ Group Dynamics (กลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กร)

ได้รับการประเมินเกินกว่า 90% พลังกลุ่มเกิดจากพลังบุคคล พลังบุคคลเกิดจากศักยภาพบุคคล ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด เป็นระบบอย่างสร้างสรรค์

ด้วยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมสูงสุดกว่า 3,000 องค์กร
(Three Sound Theory)

 


รายละเอียดเพิ่มเติม ... icon OD (Organization Development) (976.71 kB)

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... คุณจุฑาทิพย์  086-392-5277