หลักสูตร


หลักสูตร พิธีกรระดับอาชีพ (The Professional Announcer) พิมพ์ อีเมล

 

การทำหน้าที่บนเวที ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ นับว่าเป็นหัวใจและมีความสำคัญต่อกิจกรรมบนเวทีทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคพิธีการ เพราะพิธีกรเป็นผู้ควบคุมการดำเนินรายการทั้งหมดบเวที ถ้าพิธีกรทำหน้าที่บนเวทีได้ดี งานจะออกมาสมบูรณ์ แต่ถ้าทำได้ไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ ความล้มเหลวของงานอาจเกิดได้ทันที พิธีกรจึงเป็นหัวใจของงงานเลยทีเดียว แล้วพิธีกรที่ดีที่มีประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไร? นี่คือสิ่งที่จะต้องค้นหาในหลักสูตรพิธีกรระดับอาชีพ

ผลที่จะได้รับ
1. ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างถูกต้องของบทบาทและหน้าที่ของพิธีกร
2. ทำให้ผู้เข้าอบรมมีหลักและวิธีการคิดในการวางกำหนดรูปแบบของงานอย่างถูกต้อง
3. ทำให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการดำเนินรายการถูกต้องและมีความชำนาญในระดับหนึ่ง เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นพิธีกรระดับมืออาชีพ
4. ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำหน้าที่เป็นพิธีกรหรือดำเนินรายการบนเวที

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... คุณจุฑาทิพย์  086-392-5277