หลักสูตร


หลักสูตรการพูดและการสื่อสารระบบทฤษฎีธรีซาวด์ พิมพ์ อีเมล


chompol-suparp

 

The Arts of Three Sound Theory Speech System

----------------------------------------------------

ทฤษฎีธรีซาวด์ คืออะไร ?

"ทฤษฎีธรีซาวด์" เป็นทฤษฎีที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่การกระทำ 3 ประการ คือ การกระทำทางใจ (มโนกรรม) การกระทำทางกาย (กายกรรม) การกระทำทางวาจา (วจีกรรม) เป็นการพัฒนาให้ทุกคนเป็นคนที่คิดดี กระทำดี และพูดดี ตามสโลแกนของทฤษฎีที่ว่า "จิตแจ่มใส ร่างกายสง่า และวาจาดี" ซึ่งบุคคลใดที่จะเป็นนักพูดหรือผู้พูดที่ดี จะต้องเริ่มต้นจากการคิดดีก่อน ว่าเราจะพูดเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลาย พูดสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ใช้วาจาของเราทำให้ผู้อื่นเสียหาย ต่อจากนั้นเราก็ใช้กายแสดงการพูด ซึ่งกายของเราต้องดูดี ในสายตาของผู้อื่นด้วย ไม่ดูเกะกะ เงอะงะ น่าหมั่นไส้ และท้ายที่สุด เมื่อเราอ้าปากพูดกับใคร ก็ใช้ถ้อยคำที่เราได้ประดิดประดอยจากความคิดของเราตระเตรียมมาอย่างถูกต้องเป็นระบบตามโครงสร้างของการพูด สื่อผ่านปากออกไปเข้าหูของคนฟัง

"ทฤษฎีธรีซาวด์ (Three Sound Theory) จึงเป็นทฤษฎีที่เหมาะสำหรับใช้เรียนการพูดอย่างเป็นระบบสำหรับคนทุกระดับอย่างแท้จริง"

----------------------------------------------------

โดย ดร.จอมพล สุภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากว่า 20 ปี

icon ประวัติ ดร.จอมพล สุภาพ (300.11 kB 2010-10-13 21:28:27)


เจ้าของหลักสูตร        โรงเรียนสอนการพูดจอมพล ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.จอมพล  สุภาพ
เจ้าของลิขสิทธิ์          ดร.จอมพล  สุภาพ

พูดเป็น ประเด็นชัด เจนจัดการเจรจา ใช้วาจาทรงพลัง

สิ่งที่จะได้รับ
ทำให้ผู้เข้าอบรมได้หลักการพูดอย่างถูกต้องเป็นมาตราฐาน และนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต
ทำให้ผู้เข้าอบรมได้แนวความคิดในการใช้คำพูดให้ทรงพลังอย่างมีศิลปะ
ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีบุคลิกภาพในการปรากฎตัวต่อที่สาธารณะได้อย่างสง่างาม
คู่มือและประกาศนียบัตร

 

งบประมาณในการอบรม

15,000  บาท/ท่าน  ราคาพิเศษ 9,950 บาท/ท่าน
 
รุ่นต่อไป : เรียนวันที่ 1, 2, 3 มิถุนายน 2559 (รับเพียง 20 ท่าน/รุ่น)

สำรองที่นั่งได้ทุกช่องทางต่อไปนี้

- ติดต่อผ่านทางอินบ๊อก Facebook
- สำรองที่นั่งผ่านทางระบบ http://www.hpdcenter.com/p/35
- โทร. 086-392-5277 คุณจุฑาทิพย์ หรือ 02-935-1971


>> เสียงส่วนหนึ่งของจากผู้ที่เคยเข้ารับการอบรม (Feedback)


(Sale Page)


AW Threesound final-01-resize