หลักสูตร


หลักสูตร Succession Planning การวางแผนสืบสานทายาทการปฎิบัติงาน พิมพ์ อีเมล

 

succession

 

หลักการและเหตุผล

การฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นและยั่งยืน คือการมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์ประกอบสำคัญก็คือ ผู้ปฏิบัติงาน ที่อยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับบริหารจนกระทั่งถึง ระดับปฏิบัติงาน ความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพคือ การวางแผนการสร้างกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพอย่างทัดเทียมกัน ทั้งการคิด การกระทำ และการพูด เพื่อทำให้องค์กรเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

การวางแผนกำลังคนเพื่อสืบสานการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งของทุกองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดภาวะการปฏิบัติงานที่ไม่ราบรื่น และเกิดความสัมพันธ์ที่ทั้งการปฏิบัติงานและบุคลากรในองค์กร

 

ลักษณะเด่น

เป็นการอบรมที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย เกิดเทคนิคเฉพาะตัว และสามารถนำไปใช้ได้อย่างฉับพลัน ด้วย ทฤษฎีธรีซาวด์ ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ กว่า 3,000 องค์กร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ... icon หลักสูตร Succession การวางแผนสืบสานทายาทการปฎิบัติงาน (698.88 kB 2015-05-11 09:41:25)

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... คุณจุฑาทิพย์  086-392-5277