หลักสูตร


หลักสูตร Talent Speaker สร้างพรสวรรค์พิชิตเวที พิมพ์ อีเมล

 

เน้นการฝึก เน้นปฎิบัติ และนำไปใช้จริง

Talent Speaker