หลักสูตร


หลักสูตร The Speech Secret พิมพ์ อีเมล

ความลับเทคนิคการพูด ที่สามารถสะกดคนฟังเหมือนต้องมนต์ในทุกเวที
และมีวิธีเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพและไร้เงื่อนไขผูกมัด

 

" ให้คุณเป็นยิ่งกว่ามืออาชีพ "

 

87481