หลักสูตร


หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ความสำเร็จ (ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์) พิมพ์ อีเมล

 

ceo32

 

การพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทางาน รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากร เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปรับชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดทัศนคติที่ดีในองค์กรอีกด้วย

 

วันเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558
สถานที่อบรม : ห้องประชุม สานักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ดาวน์โหลดใบสมัคร : icon การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ความสำเร็จ (325.65 kB)

วิธีการสมัคร : ตามรายละเอียดในเอกสาร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... คุณจุฑาทิพย์  086-392-5277